നിങ്ങളുടെ നടക്കാതെ പോയ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് നടന്നു കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു താന്ത്രിക കർമ്മം…

5 ഗ്രാമ്പു വും 5 വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് നിറവേറ്റുവാൻ വേണ്ടി നല്ലതുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്മ ആണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നു കിട്ടുവാൻ അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും അതുപോലെതന്നെ അഞ്ചു ഗ്രാമ്പൂവും കൊണ്ട് നമുക്കത് സാധ്യമാകുന്ന ത് ആണ്.. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പക്ഷേ ഒരൊറ്റ നിർബന്ധമേ ഉള്ളൂ അത് നല്ലതിനായിരിക്കണം.. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്..

   
"

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും അത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുക അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ഉറപ്പായും ലഭിക്കുന്നതാണ്.. അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത്തരമൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം..

നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായി പോകുമ്പോൾ അത് നടന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അത് നന്മയുള്ള കാര്യമാണ് എങ്കിൽ അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുക്കുക അതുപോലെതന്നെ 5 ഗ്രാമ്പൂ എടുക്കുക.. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് രാവിലെ 7 മണിക്ക് വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ.. നമ്മുടെ വീടിൻറെ കിഴക്ക് വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ.. ഈ 5 ഗ്രാമ്പുവും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം അത് ഒരു വെള്ള ചരട് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നല്ല പോലെ കെട്ടുക..

അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ച് അതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉഴിയണം.. തെക്കുഭാഗത്തുനിന്ന് കിഴക്കോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ടും അതുകൊണ്ട് വേണം ഉഴിയുവാൻ.. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ നല്ലപോലെ വിചാരിക്കണം.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….