നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ ശത്രു ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ അവ മാറ്റിയെടുക്കാം..

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്ട ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എതിരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആളുകൾ ആഭിചാരക്രിയകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽനിന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് ഒരു മോചനം ലഭിക്കുവാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് ഇവിടെ നാരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.. തീർച്ചയായും നമുക്ക് അതിൻറെ ഗുണം ലഭിക്കും.. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യയാണ് ഇത്.. നമുക്ക് ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യുക..

മറ്റുള്ള ഒരു ദിവസങ്ങളിലും ഇത് ചെയ്യരുത്.. അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുകിൽ രാവിലെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചെയ്യുക.. നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്നീട് ആ ഒരു ശത്രു ഒരിക്കലും കടന്നുവരാതെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഈയൊരു കർമ്മം കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാകുന്നതാണ്.. ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.. ഇത് സ്ത്രീയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന് ഏതു മതസ്ഥർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്..

ഒരു നാരങ്ങ ഇതിനായി എടുക്കുക.. അതിനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക.. അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചു കല്ലുപ്പ് ആണ്.. ഇത് വൈകുന്നേരം സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.. ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് അത് നാലായി മുറിച്ച ശേഷം ഇത് ഒരു കല്ലുപ്പിന്റെ മേലെ വയ്ക്കുക.. അത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ പ്രധാന മുറിയുടെ നടുഭാഗത്തായി വയ്ക്കുക.. അതല്ലെങ്കിൽ വീടിൻറെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക..

നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് അന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുവാൻ മാത്രമേ പാടില്ല അത് പിറ്റേദിവസം അതേസമയത്ത് തന്നെ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ.. അതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും അവ എടുക്കരുത്.. അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് എടുക്കുമ്പോഴും വളരെ ശുദ്ധിയോടു കൂടി വേണം എടുക്കാൻ.. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ആരാണ് അവരെ മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…