എത്ര വലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആണെങ്കിലും അവരെ നിങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു താന്ത്രിക കർമ്മം…

ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി അത് പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തുകയും ഒടുവിൽ അത് കോടതി കയറുകയും രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അകലുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും അതല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും അതുപോലെ വിവാഹജീവിതം തന്നെ താറുമാറാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്..

അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്.. വെറും രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈയൊരു കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്.. എത്രമാത്രം പിണങ്ങി കഴിയുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒന്നിക്കുകയും അതല്ലെങ്കിൽ ചില കാമുകിയെ കാമുകന്മാർ തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം കാരണം അവർ തമ്മിൽ അകലുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.. രണ്ടു വെറ്റിലെ എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ പേര് എഴുതുക..

അത് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു നീല കളർ പെൻ ഉപയോഗിച്ച് വേണം എഴുതാൻ കറുത്ത പേന ഉപയോഗിക്കരുത്.. കാമുകൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണോ നിങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ ആക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ പേര് വെറ്റിലയിൽ എഴുതുക.. നീലപ്പേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതണം.. എഴുതിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ ഒരു വെറ്റിലയിൽ നല്ലപോലെ നെയ്യ് പുരട്ടുക.. വീണ്ടും അടുത്ത വെറ്റില എടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻറെ അങ്ങനെ ആരുമായിട്ടാണോ പിണക്കം ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് എഴുതുക..

അതിനുശേഷം അതിൽ നെയ്യ് പുരട്ടുക.. അതിനുശേഷം രണ്ടു വെറ്റിലകളും ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കുക.. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഏതു മതസ്ഥർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.. അതിനുശേഷം വെറ്റിലയുടെ തുമ്പ് ആദ്യം മടക്കി എടുക്കുക.. നല്ലപോലെ ഒന്നിച്ചു മടക്കിയ ശേഷം ഒരു കയർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂല് എടുക്കുക.. ഈ നൂൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് നല്ലപോലെ കെട്ടുക.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…