പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്.. അതായത് ഒരുപാട് ആളുകളെ പരിശോധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത്.. അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടായിട്ട് അതിനുശേഷം അമിതമായി മോഷൻ പോകുക എന്നുള്ളത്.. അതുപോലെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരിക. അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ ആണെങ്കിൽ പരീക്ഷയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറയുന്നതാണ് ഇറിട്ടബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രം എന്നുള്ളത്..

   
"

ഇരു രോഗം ഏതു പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളെയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബാധിക്കാവുന്നതാണ്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്.. ഇത് പൂർണമായും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ.. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നം ആണോ.. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രോഗം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്..

അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.. നീ ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പലവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രസ്സ് ആണ്.. അതായത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ ഓർത്ത് അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ട നമ്മുടെ കുടലിന്റെയും ആമാശയത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തെയും അതുപോലെ അവിടെയുള്ള മോഷനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടാം..

അതല്ലെങ്കിൽ മല ബന്ധം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം.. അതുപോലെ ചില ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് ഈയൊരു ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കഫം പോകുന്നത്.. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അടിവയറിൽ അതികഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….