നിങ്ങളോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോ ആയ ആളുകളെ വശീകരിക്കാനുള്ള ലളിതമായ മാർഗം…

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് മോഹനപ്രയോഗം എന്നുള്ള ഒരു വശ്യപ്രയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്.. തമ്മിൽ പിണങ്ങി ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അതുപോലെ കാമുകി കാമുകന്മാർക്കും അവരുടെ പിണക്കമെല്ലാം തീർക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വശ്യപ്രയോഗമാണ് ഇത്.. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻറെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്.. ഇത് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ.. പരസ്പര പ്രണയവും ശാരീരിക ആകർഷണവും ഈ കർമ്മം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്..

   
"

അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവമാണ്.. നിങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും അതിന്റെ ഗുണവും ലഭിക്കുന്നതാണ്.. ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ആവശ്യമുള്ളത് പായലാണ്.. അതായത് മതിലുകളിൽ ഒക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ചെറിയ പായൽ ചെടികൾ ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമായും വേണ്ടത്.. മതിലുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പായൽ അല്പം അടർത്തിയെടുക്കുക.. ഇങ്ങനെ എടുത്ത ചെടിയെ മണ്ണും പൊടിയും എല്ലാം മാറ്റി ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.. അതിനുശേഷം അത് ചുണ്ണാമ്പിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക..

നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്ത പായൽ അതിലേക്ക് 216 കടുകുമണികൾ എണ്ണിയെടുത്ത് പൊടിച്ച ചേർക്കുക.. നമ്മൾ കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കടുകുമണികൾ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു ചേർക്കുക.. അതിനുശേഷം ഒരു നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണിയിൽ രണ്ട് കിഴികളായി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക.. എന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ ഈ വിദ്യകൊണ്ട് വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നോർക്കുക..

നമ്മൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നമുക്ക് കണ്ട് യാതൊരു പരിചയം ഇല്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേട്ട് അറിവ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി യേ ഈ വിദ്യകൊണ്ട് വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.. അതായത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിയെ കാമുകന്മാർ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ചുനാൾ ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധം പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത് ഉപകാരപ്രദം ആവുക.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…