വെളുത്തുള്ളിയും ഗ്രാമ്പുവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും നടത്തിയെടുക്കാം..

നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെറും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ചെറിയ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങ.. മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി തുടങ്ങിയവയാണ്.. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറി അവ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം..

   
"

ഈ ഒരു കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം.. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രാവിലെ ആറുമണിക്ക് അതുപോലെ ഏഴുമണിക്ക് ഇടയിൽ ആയിട്ട് വേണം ഈയൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ.. ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു വൃത്തിയോടും ശുദ്ധിയോടും കൂടി വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആയിട്ട്.. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കുമെന്ന് പൂർണമായും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടുവേണം ഇത് ചെയ്യാൻ.. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും അത് ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൽ എഴുതുക..

അതുപോലെ എഴുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചുവന്ന മഷി ഉള്ള പേന ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുക.. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അത് എഴുതുക.. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം അതായത് കാർ വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അത് എഴുതാം.. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞ ഒരാളെ നിങ്ങളുമായി വീണ്ടും അടുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ അത് എഴുതാവുന്നതാണ്..

അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതും എഴുതാം.. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും അവയെല്ലാം ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതാം.. അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നു വെളുത്തുള്ളിയും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എഴുതിവെച്ച പേപ്പറിൽ മുകളിലായി അത് വയ്ക്കുക.. അതിനുശേഷം ഈ നാരങ്ങയുടെ നീര് അതിനു മുകളിലായി നല്ലപോലെ പുരട്ടുക.. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ആഗ്രഹം നടക്കുമെന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം… കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…