ഒരു രൂപ നാണയം കൊണ്ട് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും നടന്നുകിട്ടും..

നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം സാധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയർച്ചകൾ ജീവിതത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരു രൂപയുടെ ഒരു നാണയം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജികളെ എല്ലാം തടയുവാനും നമുക്ക് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജികൾ കൊണ്ടുവരുവാനും ഇതുവഴി സാധ്യമാകും.. നമ്മുടെ മേശയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണം വരുന്ന ഇടത്തിലോ ഈ ഒരു രൂപ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല അത് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉയർച്ചകളിലേക്ക് ചെന്നെത്തും..

നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നേടിയെടുക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും.. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ദിവസങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻറെ ഒരു പ്രത്യേകത.. ഇതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു രൂപയുടെ നാണയവും അല്പം കല്ലുപ്പും മാത്രമാണ്.. ആയിരിക്കണം പിന്നീട് വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ വെള്ള തുണിയാണ്.. ഈ വെള്ളത്തുണിയിൽ അല്പം ഉപ്പ് എടുക്കുക.. ശേഷം അതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു രൂപ നാണയവും ഇടുക.. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വലതു കൈയിൽ ഈ തുണിയും ഉപ്പും നാണയവും അടങ്ങിയത് വയ്ക്കുക..

വെച്ചതിനുശേഷം മുറുകെ നല്ലപോലെ പിടിക്കുക.. കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ അമർത്തി മുറുകെ പിടിച്ചതിനു ശേഷം കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി നിന്ന് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം മാറണം അതുപോലെ ദുരിതങ്ങൾ മാറണം നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി കൂടുതൽ ഉയർച്ചകൾ വന്നുചേരണം സാമ്പത്തികമായി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളും മാറികിട്ടണം.

എന്ന് മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുക.. പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഉള്ളം കാൽമുതൽ പാദം വരെ ഒരു 11 പ്രാവശ്യം ഈ നാണയവും അതുപോലെതന്നെ ഈ തുണിയും നല്ലപോലെ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം പാദം മുതൽ ശിരസ്സുവരെ ഒരു 11 പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ ഉഴിയുക.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….