നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമായ കിഡ്നിയുടെ പ്രദാന ധർമ്മങ്ങൾ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും എത്രയോ അധികം വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റുകൾ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട്.. ഇതിനെയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും നീക്കുവാനും ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവയവം..

   
"

ഈ അവയവം വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പയറിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുതരം അവയവമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം തന്നെയാണ്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം 200 ലിറ്ററോളം രക്തം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുത്ത് അതിനുള്ള വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന നല്ല ഒരു ഓർഗൻ ആണ് ഈ ഒരു കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു.. വെറും വേസ്റ്റുകൾ പുറന്തള്ളാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ബാലൻസ് പലതരം ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ചെറിയ ഒരു അവയവത്തിന് ഉള്ളത്.

അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന പലതരം രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലികൾ കാരണം വരുന്ന രോഗങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന കോൺഗ്ലിക്കേഷനുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.. ഇതിന് എന്തെല്ലാം സ്റ്റേജുകൾ ആണുള്ളത്..നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണ രീതികളാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതുപോലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്..

സാധാരണഗതിയിൽ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവയവം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ അധികമാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിക്കാറുണ്ട്.. ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.. പലപ്പോഴും കൂടുതൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കായികമായി അധ്വാനിക്കുന്നവർ എല്ലാം അധികമായി പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….