നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെയെല്ലാം വശീകരിക്കാനുള്ള ഒരു താന്ത്രിക കർമ്മം..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് വശ്യത്തെ കുറിച്ചാണ്.. എന്താണ് വശ്യം എന്ന് പറയുന്നത്.. നമുക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമാണ് അയാളെ നമ്മുടെ വരുതിയിൽ വരുത്തുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരാളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പരസ്പരം രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ വളരെക്കാലമായി ഇഷ്ടമായിരുന്നു.. എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അയാൾ വഴി പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളെ ചതിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നു.. അത് സ്നേഹമായിട്ടാവാം പ്രേമം ആയിട്ടാകാം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലാകാം ഏതുവിധേനയും ആകാം..

നമ്മളെ ചതിച്ച നമ്മളെ വഞ്ചിച്ച അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആ മനുഷ്യനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയോട് നമുക്ക് അളവില്ലാത്ത സ്നേഹമുണ്ട്.. ആ സ്നേഹം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണം.. അതിന് വളരെ നിസ്സാരമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വശ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്.. അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്.. ഇത് ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ആവശ്യമായി വേണ്ടത് ഇന്ദുപ്പാണ്.. ഈ ഇന്ദുപ്പ് നമ്മുടെ എല്ലാ അങ്ങാടി കടകളിലും വാങ്ങിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്..

ഇന്ദുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വശ്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മുടെ വരുത്തിയിൽ എത്തിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്.. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനായി ആവശ്യം നമ്മുടെ കുരുമുളകിന്റെ വള്ളി എടുക്കുക.. അത് നല്ലപോലെ ഉണക്കുക.. നല്ലപോലെ വെയിലത്ത് ഏഴു ദിവസം വച്ചതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉണക്കിയശേഷം ഏഴു ദിവസവും അത് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുക.. അതിനുശേഷം ഏഴാമത്തെ ദിവസം അത് എടുക്കുക.. അതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉപ്പ് എടുക്കുക.. അതിലേക്ക് ഒരു ദീപം കത്തിച്ചു വയ്ക്കുക.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…