നിങ്ങടെ കിഡ്നി തകരാറിലാണ് എങ്കിൽ ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ..

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം എത്രയോ അധികം വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട്.. അതിനെയെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നീക്കുവാൻ ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്.. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്.. ഒരു അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ അതായത് ഒരു പയറിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒന്നാണ്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്നു പറയുന്നത്..

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ദിവസം 800 ഓളം ലിറ്റർ രക്തം അത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എടുത്ത് അതിനുള്ള വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഓർഗനാണ് ഈ പറയുന്ന കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത്.. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെറും വേസ്റ്റുകൾ പുറന്തള്ളാൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആസിഡ് ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ചെറിയ അവയവത്തിന് ഉള്ളത്..

അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന പലതരം ഡിസീസസ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ടുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.. ഇതിന് എന്തെല്ലാം സ്റ്റേജുകൾ ആണുള്ളത്.. ഇതിനായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്ഷണരീതി ക്രമങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വളരെ വിശദമായിത്തന്നെ പരിശോധിക്കാം.. സാധാരണ ശരീരത്തിലെ എന്ന് പറയുന്ന അവയവം അതായത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പേടിക്കാറുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….