സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന രോഗവും അതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും കാരണങ്ങളും..

ഇന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമാണ് സൈനസൈറ്റിസ് അഥവാ നമ്മുടെ എയർ ക്യാവിറ്റുകളിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം.. നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അതായത് നല്ല തലവേദന ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കൊലിപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കഫക്കെട്ട് തൊണ്ട അടഞ്ഞുപോയത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ കണ്ണിന് പുറകുവശത്ത് ആയിട്ട് നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.. അതുപോലെതന്നെ ശ്വസിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.. അതുപോലെതന്നെ ഉള്ളിൽ ദശ വളർന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്..

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സൈനസൈറ്റിസ് ലക്ഷണമായി വരാം.. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് നോക്കാം.. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സൈനസ് എന്ന് നോക്കാം.. സൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് അഥവാ കുറച്ച് സ്ഥലം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.. നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിൽ അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻറെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒക്കെ കാണുന്ന കുറച്ച് എയർ സ്പേസുകൾ ആണ് സൈനസുകൾ എന്നു പറയുന്നത്.. ഈ പറയുന്ന സൈനസ് തന്നെ പലവിധത്തിലുണ്ട് അതായത് മാക്സിലറി സൈനസ്..

ഫ്രോണ്ട് സൈനസ് ഉണ്ട്.. ഈ സൈനസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എയർ ക്യാവിറ്റൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർ സ്പേസുകൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്.. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് അതുപോലെ മാക്സിലറി സൈനസ് ആണ്.. ഈ പറയുന്ന സൈനസുകൾക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇൻഫെക്ഷനും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സൈനസുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം.. നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുക അല്ല ചെയ്യുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….