ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയെല്ലാം ലഭിക്കുവാനും ഇഷ്ടമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും സഹായിക്കുന്ന താന്ത്രിക കർമ്മം..

പഠിത്തത്തിൽ ഒക്കെ മുന്നേറുവാനും അതുപോലെ ചില ജോലിക്കൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ട് അത് ലഭിക്കുവാനും ഇൻറർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ വിജയിക്കുവാനും ഒരു ജോലി നമുക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുവാനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.. ഒരു കർമ്മം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജോലി നമുക്ക് തന്നെ ലഭിക്കും അതുപോലെ ഇതൊരു ജോലിക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും മാത്രം വേണ്ടിയുള്ള ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യയാണ്..

നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ബോസ് ഒക്കെ നമ്മളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുവാനും ഒക്കെ ഈ ഒരു താന്ത്രിക വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്.. ഇത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്.. എന്നും രാവിലെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുക.. അതായത് ഈ ഒരു കർമ്മം സൂര്യോദയത്തിനും മുൻപ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്.

ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമായി വേണ്ടത് ഉലുവ ആണ്.. അതുപോലെ അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഒരു ചുവന്ന തുണിയാണ്.. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ മാത്രം മതി ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ.. അതായത് ഒരു മൂന്ന് പിടി ഉലുവ എടുത്ത് ഒരു ചുവന്ന തുണിയിൽ ഇട്ട് നല്ലപോലെ കീഴി കെട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻറെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ട ദേവത അല്ലെങ്കിൽ ദേവൻറെ മുന്നിൽ പൂജാമുറിയിൽ ഇത് വയ്ക്കുക.. അതിനുശേഷം വിളക്ക് കത്തിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക..

അങ്ങനെ ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്ത പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജോലിയിൽ വളരെ വലിയ അഭിവൃദ്ധികൾ ഉണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലരും നമ്മളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും സംസാരിക്കുകയും ജോലിയിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….