സാമ്പത്തികമായി യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാനും സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കാനും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന കർമ്മം..

സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാനും ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുവാനും പണത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു കർമ്മമാണ് ഇത്.. ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഐശ്വര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നു നിറയും.. നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായി യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പിന്നീട് വരികയില്ല.. നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സന്തോഷകരവും സമാധാനപരമായും ഇരിക്കും.. നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ നേടിയെടുക്കുവാൻ ഈ ഒരു കർമ്മത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകും..

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് പിടി പച്ചരി എടുക്കുക.. അല്പം പച്ചരി എടുത്തശേഷം ഒരു വൃത്തിയുള്ള കുപ്പിയിൽ നല്ലൊരു കുപ്പി തന്നെ എടുത്ത് അത് വൃത്തിയായി കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി എടുത്തത് ആയിരിക്കണം.. ഈയൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി വേണം ചെയ്യാൻ.. കൂടുതൽ ശരീര ശുദ്ധി വരുത്തിയതിന് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ.. അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിരാവിലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഒരു ആറുമണി അല്ലെങ്കിൽ 7 മണി ടൈമിൽ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം.. കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിൽ കയറി ഒരു മൂന്നു പിടി പച്ചരി തന്നെ എടുക്കുക ഒരിക്കലും പുഴുക്കലരി എടുക്കരുത്..

അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അരി മാറ്റിയെടുത്താൽ അതിൻറെ ഗുണം ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല.. അതിനുശേഷം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തിയുള്ള ആ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മൂന്ന് പിടി പച്ചരിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇടുക.. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് തുളസി ഇലയും അതുപോലെതന്നെ ആ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഇടണം.. ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ മുഴുവൻ ധന വർദ്ധനവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ.. ധന വർദ്ധനവ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നു മുല്ലപ്പൂവ് കൂടി ആ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഇടുക.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….