യൂറിക്കാസിഡ് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാതെ ഇരിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മതി…

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും പരിശോധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ എന്നുള്ളത്.. ഇതുപോലെതന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് യൂറിക്കാസിഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്.. പണ്ടുകാലത്തെ യൂറിക്കാസിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു..

പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വളരെയധികം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു… അതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലികളിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ്.. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ആഹാരരീതികളിലും പണ്ടുകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.. അപ്പോൾ എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം..

നമ്മൾ പ്യൂറിൻ അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എല്ലാം ഡൈജഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ളത്.. നോർമലി അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് കിഡ്നിയിലൂടെ പോയി അത് നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു.. എന്നാൽ ചില ആളുകളിൽ മാത്രം അത് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആയിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു..

അങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ആളുകളിൽ യൂറിക്കാസിഡ് ലെവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്.. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ അപേക്ഷിച്ചു ഈ ഒരു യൂറിക്കാസിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് പുരുഷന്മാരിലാണ്.. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻറെ റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം.. നോർമൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് 3.5 മുതൽ 7.5 വരെയാണ്.. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു 7 എത്തുമ്പോഴേക്കും അവരിൽ പലവിധ ലക്ഷണങ്ങളും കാണിച്ചു തുടങ്ങാറുണ്ട്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….