ശരീരത്തിലും കരളിലും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഫാറ്റ് പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗികളും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അവർ പലപ്പോഴായി ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഇടയായിട്ട് അവർക്ക് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫാറ്റി ലിവറിന്റെ അസുഖമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്നും പറയുന്നത്.. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിത ശൈലിയിലും ഭക്ഷണരീതിയിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്.. നമ്മളെ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് ജി പി ടി ലെവൽ കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല.. എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ജി പി ടി ലെവൽ വളരെ കൂടുതലായി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.. അതുപോലെതന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ കുറവും ആയിരിക്കും.. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫാറ്റി ലിവറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. എന്താണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റിലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്..

ഇത് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം.. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ അമിതമായി കൊഴുപ്പുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുവഴി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് കൂടുകയും ഇത് കരളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.. കൂടാതെ വ്യായാമ കുറവുകൾ അതുപോലെതന്നെ അമിതമായ ആഹാരം അതുവഴി നമുക്ക് അമിതവണ്ണം വരുന്നു ഇതുമൂലം ആണ് നമുക്ക് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…