നിങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികളിൽ ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ അസിഡിറ്റി പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കും…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. പൊതുവേ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പല അസുഖങ്ങളുമായി വരുന്ന രോഗികൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു തലവേദന ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ് പെയിൻ ആവാം.. പൊതുവേ രോഗികൾ വന്ന് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അസുഖങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്..

അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പല ആളുകളും ഒരു 90% ആളുകളും പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്.. കാരണമെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും വളരെ സർവ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് അഥവാ അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലംസ്.. ഇതിൽ തന്നെ വളരെ കൂടുതലായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജി ഇ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്..

അതായത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ നിന്ന് അന്നനാളത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ തിരിച്ചു കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത്.. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റി അതുപോലെ പുളിച്ചു തികട്ടൽ വയറ് വന്ന് വീർക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എരിച്ചിൽ മലബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.. കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ തന്നെയാണ്..

ഇതിൻറെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾ പറയുന്നത് പുട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ കടലക്കറി കഴിക്കുമ്പോൾ പരിപ്പ് കറികളും കൂട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലാതെ നെഞ്ചിരിച്ചിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുളിച്ചു തികട്ടൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻറെ പുറകിലുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഇത് അല്ല നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന രീതികളാണ്..

അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്.. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…