നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എനർജീകളും കണ്ണേറ് ദോഷം പോലുള്ളവ അകന്നു പോകാൻ ഈ ഒറ്റ മാർഗ്ഗം ചെയ്താൽ മതി..

വളരെയധികം ധനം കയ്യിൽ വരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്.. എന്നാൽ അതിന് തടസ്സമായി വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ വളരെയധികം പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ്.. ഏതുതരത്തിലുള്ള കണ്ണേറ് ദോഷവും ശാപവും അതുപോലെ അസൂയ കലർന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയും ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു പോകുന്നതിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണ്.. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരോട് വളർച്ചകൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു..

നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കാനും അധ്വാനിച്ചും അവരുടെ ഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന പല സംഗതികളും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിയാൻ ഉള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം പലതരത്തിലുള്ള കണ്ണേറ് ദോഷങ്ങളും ദൃഷ്ടി ദോഷങ്ങളും ശാപവാക്കുകളും നെഗറ്റീവ് എനർജികളും നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക.. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും മാറ്റുന്നതിന് അതുപോലെതന്നെ ഇത്തരം ദോഷങ്ങൾ നമ്മളെ വിട്ടു അകലുന്ന നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഊർജ്ജങ്ങളും പോസിറ്റീവ് എനർജികൾ കടന്നുവരും..

അതുപോലെതന്നെ സമ്പൽസമൃദ്ധി വർദ്ധിക്കാനുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും.. നമ്മുടെ പ്രയത്നം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യവും.. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല സത്കർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ഫലം ലഭിക്കാതെ വരുന്നതിനു പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ നമ്മളെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടാണ്..

നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്.. ജാതകപരമായി പറയുമ്പോൾ ജാതകത്തിൽ വളരെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോലും എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കുടുംബപരമായി മറ്റുള്ള ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പേർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവും.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ ആൽബം….