അറ്റാക്കാണോ നീർകെട്ടണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം.

പണ്ടെല്ലാം 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കായിരുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കണ്ടുവരുന്നത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളിലെ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ അവർക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്കിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഈ സംരക്ഷണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ 30 40 വയസ്സായ …

കൈകാൽ മരവിപ്പ് നടുവിന് വേദന ഇവ ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കുവാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക.

നട്ടെല്ല് സംബന്ധമായ അസുഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. മൂന്ന് കശേരുക്കൾ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നട്ടെല്ലിന് ഉള്ളത്. ഈ കശേരുക്കളിൽ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെയാണ് നമ്മുടെ നട്ടെല്ല്. പ്രായമാക്കുമ്പോൾ ഡെസ്റ്റിനെ തീരുമാനം …

ഒരാളുടെ കാലിൽ നോക്കി ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യം മനസ്സിലാക്കാം.

നമ്മുടെ കാലു നോക്കി ശരീരത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്ന രോഗാവസ്ഥയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഏത് അവയവം ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അസുഖം ഉള്ളത് അസുഖം കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കാലിന്റെ …

ഡയബറ്റിസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.

ഇന്ന് ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസുഖമാണ് പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേഹം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി തന്നെയാണ്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ആളുകൾ കൂടുതലായി മരണപ്പെട്ടത് പട്ടിണി കിടന്നു കൊണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ആളുകൾ …

ഫാറ്റി ലിവർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ.

ഇന്ന് ഏറെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രോഗമാണ് കരൾ വീക്കം അഥവാ ഫാറ്റി ലിവർ.കരൾ എന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായ അവയവമാണ്. മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ പലപ്പോഴും …