സർജറി ഇല്ലാതെ തൈറോഡ് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം

ഒരുപാട് രോഗികൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് തൈറോയ്ഡ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളും പക്ഷേ നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാരീതിയാണ് തൈറോയ്ഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇതുവഴികളെ നമുക്ക് സർജറി ഇല്ലാതെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് ഇൻറർവേഷൻ റേഡിയോളജിയുടെ അഡ്വാൻസ് മെൻറ് കാരണം നമുക്ക് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി മൈക്രോവേവ് അപ്ലൈ ചികിത്സ നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്.

   
"

ഒരു ചെറിയ സൂചി വഴി റേഡിയോ മൈക്രോവേവ് വഴി അത് കരിച്ചു കളയുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മാത്രം ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോവേവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർജറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു സ്കാർ വലിയൊരു സ്കാറില്ല ചെറിയൊരു സൈസിലുള്ള ഒരു ചെറിയ മുറിവ് വഴിയാണ് നമ്മൾ നീക്കം അത് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യം കുറവായിരിക്കും.

സാധാരണഗതിയില് തൈറോയ്ഡിനുള്ള അപേക്ഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യം വരാറില്ല ഒരു ലോക്കൽ അനസ്തേഷ്യൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജറാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ പ്രൊസീജർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഒബ്സർവേഷൻ പിരീഡ് ഒരു മാക്സിമം 4 ഹവർ വരെ ഒബ്സർവേഷൻ പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു ടെക്ക് കെയർ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്.ബാക്കി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.