വരാഹി ദേവി പറയും നിങ്ങളുടെ നല്ല കാലം എപ്പോൾ ആരംഭിക്കും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഏത് ആപത്തിലും തന്റെ ഭക്തരുടെ അടുത്തും ഓടിയെത്തുന്ന ദേവതയാണ് സാക്ഷാൽ എന്നു പറയുന്നത് ലളിതാംബിക ദേവിയുടെ പടത്തലവി കൂടിയാണ് ദേവി എന്നൊന്ന് …

ഈ പക്ഷി വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇത് അറിയാതെ പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ പല രീതിയിലുള്ള മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും വരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ചില പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും പോസിറ്റീവ് എനർജി പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജമാണ് …

ദേവഗണത്തിൽ ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാരാണോ നിങ്ങൾ?? സൗഭാഗ്യം വരാൻ പോകുന്നതേയുള്ളൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷപ്രകാരം 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ 27 നക്ഷത്രക്കാരെയും മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ടാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ദേവകണം അസുരഗണം മനുഷ്യ ഗണം എന്നിവയാകുന്നു ഇതിൽ …

മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ യാത്രയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം പലർക്കും സംശയം …

ഗുരുവായൂരിൽ നിന്നും ഒരു സന്തോഷവാർത്ത ഉണ്ട് ഭക്തർ അറിഞ്ഞോ??

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നതാകുന്നു ഇതിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും പുറത്ത് അറിയണമെന്നില്ല എന്നാൽ പുറത്തു അറിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഏവർക്കും കൗതുകം …

ശനിദേവന്റെ പ്രീതിയാൽ ജീവിതം മാറിമറിയാൻ പോകുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജനുവരി 20 ശനിയാഴ്ച ചന്ദ്രൻ മാഡം രാശിക്ക് ശേഷം ഇടവം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പോകുകയാണ് ധനുരാശിയിലെ ബുധനും ശുക്രനും കൂടിച്ചേരുന്നതിനാൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗവും …