പുരുഷന്മാർക്ക് ലൈം. ഗിക ശക്തിക്കും രക്തക്കുഴലുകൾ ക്ലീൻ ആകുവാനും ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി!

നമസ്കാരം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന രോഗങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളാണ് ഹോർമോണും ആയി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രോഗങ്ങൾ എന്നു പറയുമ്പോൾ അവിടെ …

ലൈം. ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പാടാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഗർഭിണി ആവാനും ആകാതിരിക്കാനും ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ!

നമസ്കാരം ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് op ൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഓരോ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും മുതിർന്ന സ്ത്രീകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അവരെ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കാര്യമാണ് lmp എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ …

15 വയസ്സായ മകളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് പാതിരാത്രിയിൽ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ നോക്കാൻ പോയ അമ്മ റൂമിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി…

15 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഞെട്ടിപ്പോയി.. ആര്യ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലെ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കോണ്ടം വേണം.. അവളുടെ …