മുടികൊഴിച്ചിൽ ആണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി!

നമ്മളെല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പണ്ട് നിനക്ക് എന്തും മുടി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുടിയെല്ലാം കട്ടിയെല്ലാം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതും പലരെയും വിഷമിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പറയും അത് മാത്രമല്ല പലരും ഒറ്റമൂലിയും പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്.

   
"

പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുടി കൊഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മുടി എല്ലാവർക്കും ഒരേ പോലെ കൊഴിയുന്നില്ല മുടികൊഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തൊക്കെ ശരിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു എല്ലാ കോശങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ മുടിക്കും ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതായത് ടൈംസിന് പലരീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം മുടി വളരുന്ന ഒരു ഫേസ് അതിന്റെ വളർച്ച നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് മൂന്നാമത്തേത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഫേസ് ചിലർ ഇതിനെ നാലുപേഴ്സൺ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം 3 ഘട്ടത്തിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ മുടി ഉള്ളത് .

എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല തലയിൽ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം മുടി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ 100 മുതൽ 150 മുടി വരെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സാധാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണയായി പോകുന്ന മുടിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.