മുഖത്തെ പാടുകൾ എല്ലാം മാറി മുഖം വെളുക്കണോ? ഇത് പുരട്ടിയാൽ മാത്രം മതി!

വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും ആവുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്കിന്നിന് ഉടമയാകുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു നല്ല കളർ ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എങ്കിലേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത്.

   
"

നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇങ്ങനെ ഉടമയാകുക എന്നുള്ളതാണ് നിറം അതിന്റെ കൂടെ ഗ്രീവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നല്ലൊരു സ്കിൻ ഉടമയാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കളറിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ കെയറിങ് റൂട്ട് വളരെയധികം ഭംഗിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ആദ്യം വരുന്ന ഘടകം എന്നു പറയുന്നത്.

നല്ല രീതിയിൽ മോസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിർബന്ധമായും രാവിലെയും രാത്രിയും നിങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് അനുയോജ്യമായ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് .

എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെയിലുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ വെയിലത്ത് പോകുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പുറത്തുപോകുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.