ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ? പരമശിവന്റെ സാന്നിധ്യം കൂടെയുണ്ടാകും!

നമസ്കാരം തന്റെ ഭക്തരിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സന്തുഷ്ടനാകുന്ന ദേവനാണ് പരമശിവൻ മഹാദേവനെ പോലെ എന്നും ശിവശങ്കരൻ നിന്നും വിളിക്കുന്നു സനാതന ധർമ്മ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ത്രിമൂർത്തികളുടെ ഉയർന്ന ദേവതകളിൽ ഒരാളാണ് പരമശിവൻ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടാവും മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനും സംരക്ഷകനും പരമശിവൻ വിനാശകനും എന്നും അറിയപ്പെടുന്നതും അതിനാൽ നാശം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

   
"

മനുഷ്യന്റെയും വിനാശകരമായ സ്വഭാവങ്ങളും അപൂർണ്ണതകളും മിഥ്യാധാരണകളുടെയും നാശമാണ് നാശത്തിനുശേഷം മാത്രമേ വീണ്ടും സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുവാൻ വഴി ഒരുങ്ങുകയുള്ളൂ അതിനാൽ പരമശിവനെ സൃഷ്ടിപരമായ വിനാശകൻ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു പരമശിവനെ പൊതുവേ ശിവലിംഗ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് മഹാദേവനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വഴിപാട് വിവിധതരം അഭിഷേകങ്ങൾ ആകുന്നു.

ആയതിനാൽ പരമശിവനെ അഭിഷേകപ്രിയൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു ജീവിത ദേവതകളെ നാം ചിലപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് ചിലർക്ക് ഭാഗ്യവശാലും അവർ ചെയ്ത അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ട ദേവതയുടെ സ്വപ്നദർശനം ലഭിക്കുന്നതാണ് പലർക്കും പരമശിവനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആണ് ഇതിനെ കാരണം തന്റെ ഭക്തരുടെ ചെറിയ പ്രവർത്തികളിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് സന്തുഷ്ടനാക്കുന്ന ദേവൻ ആയതിനാൽ ആകുന്നതും.

ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ആരെല്ലാം പരമശിവനെയും സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു എന്നും ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് പരമശിവനെ സ്വപ്നം കാണുന്നു എന്നും വിശദമായി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം പരമശിവന്റെ പ്രത്യേകം ചില വ്യക്തികളാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇവർ പൊതുവേ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഭാഗ്യസൂചകങ്ങൾ ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.