ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കണോ? ഈ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി!

നമസ്കാരം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ബാധിച്ചിരുന്ന രോഗങ്ങൾ ജീവിതശൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ആയിരുന്നു മറിച്ച് പകർച്ചവ്യാധികൾ ആയിരുന്നു .

   
"

ഇന്ന് കൂടുതലും മനുഷ്യനെയും രോഗമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതുമായ രോഗങ്ങൾ എന്നാൽ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രോഗങ്ങൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സമ്മാനമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജീവിതശൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ.

പക്ഷേ ഒന്നു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് ജീവിതശൈലിലുമായി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിരോധം നാം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയും അമ്മയാകാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഭാവി തലമുറയെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെയുള്ള.

ഒരു പ്രഭാത തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയിൽ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് നാം കാണുന്നത് നമ്മുടെ വളരെയധികം ആഹാരരീതികൾ വളരെയധികം മാറ്റപ്പെട്ടു ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ഫുഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ശരീരത്തിലും അനവധി ഏർ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/VUwImzc8Pos