ചൂല് സ്ഥാനം തെറ്റി സൂക്ഷിക്കരുതേ… കടവും കയറും കുടുംബവും മുടിയും! ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാം ചൂല്യം യഥാരീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കും നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവത്തില്ല നാൾക്ക് നാൾ കഴിയുംതോറും നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നും നേടിയെടുക്കുവാൻ ചൂടിന്റെ സ്ഥാനം ശരിയല്ലെങ്കിൽ ശരിയാകില്ല.

   
"

അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചൂലിനെ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ നൽകണം ആസ്ഥാനം ചൂലിന് നൽകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും നേട്ടമുണ്ടാകും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സാധ്യമാവുകയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിത്യവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന കലഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ധനം വരുന്നില്ല ദാരിദ്ര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ അടിക്കടിക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചൂലിന്റെ സ്ഥാനം ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും .

അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചൂലിന്റെ സ്ഥാനവും ചൂലിന് നൽകുന്ന പരിഗണനയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിലപ്പെട്ട ലൈക് എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന വിലപ്പെട്ട ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് .

ചൂല് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ദക്ഷിണ പശ്ചിമ ദിക്കിൽ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ചൂല് ഒരിക്കലും നേരെ വെക്കരുത് അത് സാധാരണ ഇടുന്നത് പോലെ തറയിൽ നിലത്ത് ഇട്ടേക്കുക വൈകുന്നേരം ഒരിക്കലും വീട് തൂക്കുവാൻ ജോലി ഉപയോഗിക്കരുത് അങ്ങനെ തോറ്റാൽ നമ്മുടെ വീടിലെ ദാരിദ്ര്യം എന്നും എങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.