ബിപി എന്നും നോർമലായി തന്നെ ഇരിക്കണോ? ഇത് കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി! ജീവന്റെ വിലയുള്ള അറിവ്

പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഏതു ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അമേരിക്കൻ എന്നെ എച്ച് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറ്റ് എന്താണ്-ഡയറ്റ് എന്താണ് ഭക്ഷണവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രക്തക്കുഴലുകൾ എല്ലാം ചുരുങ്ങിയും വേഗസനാ ശേഷി കുറഞ്ഞ സ്റ്റിഫാകുന്നതാണ് പ്രഷർ കൂടാൻ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു രക്ത കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങിയ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കൂട്ടിയും രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

   
"

പ്രഷർ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെയും രക്തക്കുഴലുകളുടെയും ജോലിഭാരം കൂടുകയാണ് കൂടാതെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ രക്തക്കുഴലുകൾ നശിക്കുന്നതാണ് പ്രഷർ കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്റ്റോക്കും വർക്കത്ത് വരാറും കാഴ്ചക്കുറവും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം മൂന്നും നാലും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകാത്തവർ കൂടിയും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും.

സ്ട്രോക്കും വൃക്ക തകരാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നു ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകുമോ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളാണ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ജനറലിയെ ബിപി ഉള്ള ഫാഷൻസിനോട് ഡോക്ടർമാർ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഉപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് .

അതല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നത് വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ ആയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറക്കാൻ ആയിട്ടാണ് നല്ല ഡോക്ടറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാഷ് ഡയറ്റ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.