സ്ത്രീകളിലെ പിസിഒഡി അമിതവണ്ണം മുടികൊഴിച്ചിൽ രോമവളർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം! ഇതു കഴിച്ചാൽ

ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവതികളെയും അതേപോലെതന്നെയും കൗമാരപ്രായക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെയും രാകുലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിസിഒഡി എന്താണ് പിസിഒഎസ് എന്താണ് ഇതുവരെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഹോളി എന്നു പറഞ്ഞാൽ പലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെനി എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ മുഴ എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് .

   
"

എങ്കിലും ഇവിടെ പിസിഒഎസിൽ അതും മഴയെല്ലാം ഒരു ഫോളിക്കൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഞ്ചിയാണ് അണ്ഡാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ അതിൽ അതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സിൻഡ്രോം എന്താണ് സിൻഡ്രോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊരു ഡിസീസ് ആവണമെന്നില്ല ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് സെൻട്രൽ എന്നതുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പലതരത്തിൽപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പിസിഒസിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പിസി ഓഫീസിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് .

ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന അതായത് മാസമുറയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അത് ചിലർക്ക് ലോങ്ങ് ആയിട്ട് നീ പോയേക്കാം ചിലർക്ക് മാസം മുറ കാണാറില്ല ചിലർക്ക് മാസങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ വല്ലപ്പോഴെല്ലാം വന്നാലായി അതുപോലെതന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ ഇതിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മാസം മുറയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം രണ്ടാമതായി കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് മുഖക്കുരുവാണ് മുഖക്കുരു പല പേറ്റേണിലും കാണുവാറുണ്ട് .

കൗമാരക്കാരിൽ നെറ്റിയിൽ മുഖക്കുരു കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ലൈനിലാണ് കാണാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ താടിയോട് ചേർന്ന് കാണാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഖക്കുരു സാധാരണയായി പിസിഒഡിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്നും തലയിലെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.