സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? ഇവനാണ് വില്ലൻ ഇതാ പരിഹാരം!

ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാതിരി ചൊറിച്ചിലാണ് യോനിഭാഗത്തുള്ളത് ചിലസമയങ്ങളിലെ ഇന്നർവെയറിൽ ഒക്കെയും ഒരു വഴി കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ ബേർഡ് സ്മെല്ല് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർക്കോസ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

   
"

അതേപോലെ വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പലരീതിയിൽ ഒക്കെ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പിന്നീട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂറിനറി ഫംഗ്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യൂറിനറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതു മാത്രമല്ല മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് അതും ഉണ്ട് കാരണം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവർക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂറിൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തോന്നും.

പക്ഷേ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് യുവർ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ബയോട്ടിക്കും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഒത്തിരി സമയങ്ങളിലെ ചിലപ്പോൾ യൂറിൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂറിനിലെയും അതായത് ബാക്ടീരിയ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട് .

ചില ആളുകൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ചൊറിച്ചലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.