ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? രോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവഗണിക്കരുത്!

ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞതവണ മൂത്രത്തിൽ പത എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തതിനുശേഷം ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട്സ് ഒരുപാട് പേർ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ലേബർ റിപ്പോർട്ട്സ് വാട്സ്ആപ്പിൽ അയച്ചുതന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾക്ക് ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ എല്ലാം കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ആണ് അതിൽ കണ്ടേക്കുന്നത് .

   
"

സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതായിരിക്കും ഉള്ളത് എന്നാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭൂരിഭാഗം റിപ്പോർട്ടുകളിലും എനിക്ക് അത് ഡയാലിസിസ് ലോക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൃക്ക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വർക്കരോഗങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം.

കാരണം ലിവർ ഒരു ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കുറവ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഒരു നോർമൽ രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കിഡ്നിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല ക്രിയാറ്റിന് ഒക്കെ ഒരു നോവൽ ലെവൽ ഒക്കെ ക്രോസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നു പറയുന്നത് .

നൂറിൽ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ശതമാനം സാധിക്കത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും ഹൈ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ക്രിയാറ്റിൻ എന്നു പറയുന്നതിന് കാരണം ഒരു കണ്ടീഷന്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മെഡിസിനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരുപാട് കഷായങ്ങളും മെഡിസിൻസും കഴിക്കാം എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്ട് ആയിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.