കിഡ്നിയുടെ ആരോഗ്യം 4 ഇരട്ടിയാക്കണോ? കിഡ്നി ക്ലീൻ ആക്കണോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ജീവന്റെ വിലയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ!

ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളിലെ അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കിഡ്നിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല അത് ഓരോ ദിവസവും പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അറിയാൻ വൈകുന്ന അതിനെ തിരിച്ചുകിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം പോലെ ഡയാലിസിസ് സെന്ററുകൾ ഉണ്ട് വീക്കിലി മന്ത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഉണ്ടായ ലിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്.

   
"

പക്ഷേ ഇതിൽ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവരുടെ ലൈഫ് സ്മൂത്തായി പോകുന്നുള്ളൂ പരമ്പര ലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഏറെ ആളുകളും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന്.

ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സമയം മെനക്കെടുത്തോന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ നിലയ്ക്ക് പോകാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് .

അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിഡ്നിയിലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.