കയ്യിൽ കഴപ്പും തരിപ്പും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്! ശരീരം നൽകുന്ന അപകട സൂചനയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക!

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് പുകച്ചിൽ കടച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേദന ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് നിരവധി രോഗികൾ സാധാരണയായി കാണാറുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കാർപെൻഡ്രോ സിൻഡ്രോം എന്നു പറയുന്നത്.

   
"

ഇന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റിയാണ് ലഘുവായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യരെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കൈ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കുള്ള 3 നെർവുകളിൽ ഒന്നായാൽ മീഡിയ അത് നമ്മുടെ കൈയുടെ മദ്യഭാഗത്തോടുകൂടി വന്ന കയ്യിന്റെ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ അറസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒരു ടണല് പോലുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കുന്നത് അവിടെയുണ്ടാകുന്ന അമർച്ച അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ കാരണമാണ്.

ഈ സിൻഡ്രോം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ആദ്യ കഠിനമായ വേദന അല്ലെങ്കിൽ തരിപ്പ് ഇവയൊക്കെ കാണാറ് സാധാരണയായി ആർക്കാണ് ഈ സെൻട്രൽ കാണാറുള്ളത് പോപ്പുലേഷനിൽ ഒന്നുമുതൽ 5% വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ സിൻഡ്രോം ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കൂടുതലായിട്ടും ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് കാണാറുള്ളത് പുരുഷന്മാരിലും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഒരു കയ്യും രണ്ട് കയ്യും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ അസുഖം കാണുവാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് കൈ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിലെ പ്രത്യേകിച്ചും വൈബ്രേറ്ററി ടടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.