ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുതേ… ബ്ലഡ് കാൻസറിനെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട!

ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബ്ലഡ് കാൻസറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് രക്തം സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള അർബുദങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും രക്താർബുദം എത്ര സീരിയസാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് രക്തത്തിന്റെ അർബുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല കാറ്റഗരിസും ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ലുക്കിമീങ്ങളും ലിംഫോമുകൾ മൈലോമ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് .

   
"

നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ലുക്കീമിയർ സെൽസ് കണ്ടു അതിനെ ലുക്കി എവിടെയാ ഫാദർ വർക്ക് ഔട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കടലുകളിലെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് സംബന്ധം ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം കോശമാണ് ഈ കടല എന്ന് പറയുന്നത് .

അതിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ലിംഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെതന്നെ മജ്ജയിലെ ക്ലാസ്ല്ലുകളുടെ അസുഖമാണ് മയിലോമ എന്നു പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അർബുദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്തും ഒക്കെ മായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് അർബുദം എന്ന് പറയുന്നത് .

അപ്പോൾ എവിടെ കൂടുന്നോ എന്നൊന്നും ഉള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ദക്താർ തങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു അയാൾക്ക് രക്തക്കുറവാണ് ക്രമാതീതമായി ചെയ്യണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇങ്ങനത്തെ ക്ഷീണം ഇതൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.