ഫാറ്റി ലിവർ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകറ്റണോ? ഉള്ളത് പൂർണ്ണമായി മാറുകയും ചെയ്യും! ജീവന്റെ വിലയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക!

നമസ്കാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരമേറിയ അവയവയമാണ് നമ്മുടെ ലിവർ അഥവാ കരൾ എന്നു പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ ഭാരമാണല്ലോ പറഞ്ഞെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ക്ഷൻസ് ലിവർ മൂലമാണ് നടക്കുന്നത് ഏകദേശം 500 ൽ പരം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ലവർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്.

   
"

ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവയവം മുടങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത അവയവം കൂടിയാണ് ലിവർ എന്നുപറയുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലിവറിലെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗം കുറിച്ചിട്ടാണ്.

ഏകദേശം 60% ത്തോളം ആൾക്കാരിലെ ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫാറ്റിലിവർ എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നും അത് മാറാനുള്ള കുറച്ച് പരിഹാരമാർഗങ്ങളും എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലിവർ ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് titoxy 5 ചെയ്യുക അഥവാ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് .

അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനും പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുവാനും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനും ബ്ലാഡറിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ലിവറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതേപോലെതന്നെ മറ്റനേകം ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ലിവർ ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.