രാമായണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കണോ? ഈ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയാൽ മാത്രം മതി! അത്ഭുതം!

നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം രാമായണത്തിലെ ഏഴു കാണ്ഡങ്ങളിലെ 24000 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതാകട്ടെ രാമന്റെ ചരിത്രമാണ് രാമന്റെ ഹൈനം എന്നാണ് രാമായണത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നു പറയുന്നത് കർക്കിടക മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മുപ്പതാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തിനിർഭരമായി നാം രാമായണം പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് .

   
"

രാമായണം പാരായണത്തിലൂടെയും ഒരു വീട്ടിൽ പരസ്പര സ്നേഹം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഒത്തൊരുമ കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും എന്നിവ ലഭിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ രാമായണമാസം ആകുമ്പോഴേക്കും പലവിധത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥവും രാമായണം പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വരില്ല എന്നാൽ രാമായണം വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രാമായണം വായിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അതേ പുണ്യം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഏകസ്ലോകരാമായണം എന്ന് പറയുന്നത് രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം .

ഈ ലോകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിനെയും ഏകസ്രോഗീരാമായണം എന്ന് മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് രാമായണം മുഴുവൻ വായിക്കുന്നത് വളരെയധികം പുണ്യം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർക്കിടകം മാസത്തിൽ മലയാളികൾ രാമായണം മുഴുവനായി വായിക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണമായും രാമായണം വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചെന്നു വരില്ല മാത്രമല്ല ചിലർക്ക് ആകട്ടെ ഈ രാമായണമാസത്തിൽ രാമായണം പാരായണം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചും ഇല്ല .

നിത്യേനരാമായണം മുഴുവൻ വായിക്കാൻ കഴിയാത്ത രാമഭക്തർക്ക് രാമായണം വായിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഏകലോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഏകീ രാമായണം എന്നു പറയുന്നത് ഇത് ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇനി ഏക ശ്ലോക രാമായണം ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.