വൃക്ക രോഗം തടയുവാനും മാറാനും ഇതു കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി!

വൃക്ക രോഗം പ്രവർത്തനം പതുക്കെ കുറഞ്ഞുവരുന്ന കിഡ്നി ഡിസീസ് കൂടി വരികയും വൃക്ക രോഗവും ഭക്ഷണവുമായി എന്താണ് ബന്ധം വർക്കരോഗം തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തുവാൻ പ്രോഗ്രഷൻ തടയുവാനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൃക്ക രോഗമുള്ളവർ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൃക്ക രോഗത്തെയും കുറിച്ച് ഉമ്മ തന്നെ ഭക്ഷണരീതികളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണ് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് .

   
"

കിഡ്നിയുടെ മെയിൻ ഫങ്ക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെല്ലുകളിലെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ റിവേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സെല്ലിലെ ബോഡി എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 50-75 തൃല്യൺ സെലിസ് വച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് .

ആ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേസ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് കിഡ്നി പുറത്തുവിടും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഒക്കെ പുറത്തുവിടുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയാണ് പിന്നെ കിഡ്നിക്ക് മെയിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് water and electrolytes balance അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സോഡിയം പൊട്ടാസിയം അതേപോലെയുള്ള വെള്ളം അതൊക്കെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോയി പുറത്തു കളയുക .

അതേപോലെതന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ മിനറൽസ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയുടെ പണിയാണ് അത് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് കളയേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.