ഷുഗർ എക്കാലവും നോർമലായി ഇരിക്കണോ? ഈയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി!

ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഡയബറ്റിസിന്‍റെ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് 45 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഞാനേയും അതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിക് പേഷനുമായി വളരെയധികം അടുത്ത പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്.

   
"

സാധാരണഗതികളെ പറ്റി മരുന്നുകൾ അവർ ശരിക്കും കഴിക്കും ഭക്ഷണക്രമം തീരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല ഭക്ഷണക്രമം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണ് ഡയബറ്റീസ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് മണ്ണിൽ ആണെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് ബീറ്റാ സെൽസ് ഈ ബീറ്റ സെയിൽസ് ആണ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് 2 ആണെങ്കിൽ അത് ബാലൻസ് രണ്ടുപേർക്കും ഷുഗർ ഉള്ള പേരെന്റ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ വരാൻ ചാൻസുണ്ട് .

അതേസമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ആണെങ്കിൽ 75% ചാൻസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് വൺ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അവർക്കുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ മാത്രമേയുള്ളൂ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വരെ ഇതുവരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും .

അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റിസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് വരാം അത് വരുന്നവരെ കുറിച്ച് പ്രായം ചെന്ന് ആയിട്ട് പ്രായമായിട്ടായിരിക്കും ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓറൽ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണക്രമം ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.