ബിപി എന്നും നോർമലായി ഇരിക്കണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി!

പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഏത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അമേരിക്കൻ NAH നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് -ഡയറ്റ് ആണ് എന്താണ്-ഡയറ്റ് എന്താണ് ഭക്ഷണവും പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രക്ത കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങി വികസനശേഷി കുറഞ്ഞേയും ആകുന്നതാണ് പ്രഷർ കൂടാൻ കാരണം എന്നു പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങിയാൽ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്ത് പ്രഷർ കൂട്ടി രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് .

   
"

ഇത് ഹൃദയത്തിന്റെയും രക്ത കുഴലുകളുടെയും ജോലിഭാരം കൂടുവാനും ശക്തി ക്ഷയിക്കുവാനും ആരോഗ്യത്തിന് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുവാനും കാരണമാകുന്നു അങ്ങനെ രക്തക്കുഴലുകൾ നശിക്കുന്നതാണ് പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്കും സ്ട്രോക്കും വൃക്ക തകരാറും കാഴ്ചക്കുറവും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം മൂന്നും നാലും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരുടെയും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും സ്ട്രോക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും തകരാറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നവരുടെയും എണ്ണം കൂടിവരികയാണ് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണത്തിലൂടെ പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകുമോ.

ഏതെല്ലാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നോർമലി ബിപി ഉള്ള പേഷ്യൻസ് നോട് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുവുന്നത് ഉപ്പിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറയും സാധാരണയായിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ഡയറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അത് പ്രഷർ കുറയ്ക്കുവാൻ അല്ല പറയുന്നത് പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് .

അതിനെ ജനറലി പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുക മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടു കഴിക്കുക മീറ്റും കുറയ്ക്കുക എന്നെ ഒരു റെക്കമെന്റേഷൻ ആണ് അവർ പറയും ഫുൾ ഗ്രീൻഡായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുകഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.