ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ആണ്! ഇതാ പരിഹാരം!

നമസ്കാരം അല്ല താൻ എന്താ ഇത്ര മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാകും അല്ലേ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എന്ന് ചോദിക്കുക താൻ എന്താടോ ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഡിപ്രഷൻ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ് മൂഡ് ഓഫ് ഡിപ്രഷനും ഒരു ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് ഓഫ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു വൈദ്യനെ കാണേണ്ട സന്ദർഭമാണോ .

   
"

എങ്ങനെ ഇത് തിരിച്ചറിയാം എന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റനുകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പോഴാണ് ഒരു രോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് എന്ന് ഡിപ്രഷൻ എന്ന മാനസികാവസ്ഥ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ടി എസ് എം icd ഇതിന്റെ താഴെയായിട്ട് വരും നാം കുറച്ച് ഈയൊരു രോഗത്തെ നമ്മൾ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ഇതിൽ വരുന്ന ലക്ഷണം എന്നു പറയുന്നത്.

മൂഡ് ഓഫ് തന്നെയായിരിക്കും അത് കുറച്ചുകാലം തുടർന്ന് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുതന്നെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ലക്ഷണം ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഉറക്കം ചിലപ്പോൾ കൂടുതലാകാം ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് മാറും അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്ന ചേഞ്ചുകൾ അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോലും.

ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന രീതികളും ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അടുത്തത് പെരുനാൾ ലക്ഷണമാണ് ഗിൽറ്റ് അതായത് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനപ്പുറം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറ്റബോധം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.