മുട്ട ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ച് മരണമോ? തെളിവുകൾ സഹിതം ഡോക്ടർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു!

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആൻസിൽ ബെഞ്ചമിൻ കി എന്നു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ ഇടയില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ചില നിഗമനങ്ങൾ അദ്ദേഹം 1960 കളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ചില നിഗമനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷേ വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലയിൽ ആകമാനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം അന്ന് നിരീക്ഷിച്ചത് കൊഴുപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഹൃദയസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്.

   
"

എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താരതമ്യേന നിരുഭദ്രകാരിയായ ഒരു കാര്യമാണോ അന്ന് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ ആ കോലാഹലങ്ങൾ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹം അത് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് കോടാനുകോടി രൂപകളൊക്കെ വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ചിന്റെ ബലങ്ങൾ എല്ലാം അദ്ദേഹം തിരുത്തി എഴുതിയിട്ടാണ്.

ഇങ്ങനെയൊരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആകമാനം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇന്നറിയാം കൊഴുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പ്രശ്നം ഉള്ള കാര്യമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഇന്നും പക്ഷേ ഈ കൊഴുപ്പാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ .

പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരൻ കൊഴുപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് അവർക്കുവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് ഇത്ര പ്രശ്നക്കാരൻ ആണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.