എത്ര കടുത്ത മലബന്ധവും മാറി കുടൽ ക്ലീൻ ആകാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി!

എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരുപക്ഷേ ലോകത്തിലുള്ള പല രോഗങ്ങളുടെയും മൂലകമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മലബന്ധത്തെയാണ് എന്താണ് മലബന്ധത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലബന്ധം മറ്റു രോഗങ്ങളുടെയും മൂലക്കാരനുമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റബോളിക് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിസർജ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും.

   
"

അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിസർജ്യ വസ്തുക്കളായാലും പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് സപ്പോസ് ഇതെല്ലാം പുറത്തു പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ച ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ വൻകുടലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും ആകിരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷേ മലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ വിസ വസ്തുക്കൾ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ പോകുന്നത് വൻകുടലിലാണ്.

അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പോഷണം ഘടകങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഷം മാത്രമുള്ള ഒരു സമയത്താണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും അത് വിഷമദാർത്ഥങ്ങൾ ശരീരം ആയേനം ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അത് വളരെ സങ്കീർണ്ണം ആയിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങളിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കാം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ .

പക്ഷേ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതി കഠിനമായ തലവേദന ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടാം പ്രത്യേകിച്ച് ഉച്ചയോടെ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ അവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നാൽ നിറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റച്ചിങ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് മലവിസർജനം നടത്തണം എന്നുള്ള ആ വേഗം പോകുന്നതും നമുക്ക് സർജനം നടത്താൻ തോന്നുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.