അൾസർ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും അകറ്റണോ??? ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി!

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ വളരെയധികം നിസ്സാരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് വയറിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രാവിലെ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴേക്കും വരിക അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന വരിക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരുക ഇല്ലെങ്കിൽ വരുക ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായാൽ മതി നമുക്ക് വളരെ അസ്വസ്ഥത ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്.

   
"

ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വയറിലെ അൾസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പുണ്യനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് കുറെ ആളുകൾക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ വൈറ്റിലുള്ള പുണ്യം അതിനെ നമ്മൾ peptic ulcer disease എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഈയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇതിനുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുണ്യ കാണാത്തവർ ആയിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല .

അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുണ്ണിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അതേപോലെ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു പുണ്ണ് നമ്മുടെ വയറിൽ ഉണ്ട് അതായത് ആശയത്തിന്റെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുകിട ഒക്കെ കാണാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലെ അന്നനാളത്തിൽ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ അവിടെയെങ്കിലുമാകട്ടെ ആ ഒരു ഭാഗം എടുക്കുകയാണ് .

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ലൈസായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള പാളിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബീച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ അൾസർ എന്നു പറയുന്നത് ഇത് ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുകുടലിലൊക്കെ കാണാം ചെറുകുടലിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.