ഗണപതിക്ക് ഈ വഴിപാട് ചെയ്താൽ…. കടബാധ്യത തീരും അതിസമ്പന്നയോഗം!

L പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാളത്തെ ദിവസം പൂർവമായിട്ടുള്ള സംഘടന ചതുർത്തി ദിവസമാണ് അത് അപൂർവ്വ ഫലസിദ്ധിയാണ് തരുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു സങ്കടകര ചതുർത്തിയാണ് ഈ രീതിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം വരാറുള്ളത് ചൊവ്വാഴ്ചയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ ചതുർത്തിയെ ഈ ദിവസം ചൊവ്വ ഭഗവാനെയും വിനായകനെയും പ്രാർത്ഥിച്ച പൂജ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഗണപതി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ ഒട്ടനവധി ഉണ്ടെങ്കിലും.

   
"

അതിലെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഈ സംഘടന ചതുർത്തി എന്നു പറയുന്നത് ഈ സംഘടന വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വഴിപാട് രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കടങ്ങൾ തീരുന്നതിനും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിയും നല്ല രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഈ വഴിപാട് രീതി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കടബാധ്യതകൾ തീരുമ്പോഴാണ് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്.

അത്തരത്തിൽ കടബാധ്യത ഉള്ളവർക്ക് നാളത്തെ ദിവസം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു വഴിപാട് രീതി കൂടിയാണ് ഇത് ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വിഘ്നേശ്വറിനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് കറുക പുല്ലേ മഞ്ഞപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് നാണയമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി ഒരു ചെമ്പിന്റെയോ .

അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചളയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുടമെടുത്ത് അതിൽ പോലെ ഒരു തുണി കഷണം കിട്ടി നടുക്ക് ഒരു ഹാൾ ഇട്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കുടുക്കയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന കുടുക്കുകൾ ഈ ഒരു വഴിപാടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.