കുട്ടികൾക്ക് പൊക്കം വെക്കുന്നില്ലേ? എത്ര പൊക്കം ഇല്ലാത്തവരും പൊക്കം വയ്ക്കും ഇത് കഴിച്ചാൽ…

ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പല അമ്മമാർക്കും ഉള്ള ഒരു കമ്പ്ലൈന്റ് ആണ് എന്റെ മോനേ ഹൈറ്റ് അധികം വെക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ പറയുവാറുണ്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും എനിക്ക് പൊതുവേ ഹൈറ്റ് കുറവാണ് .

   
"

എന്റെ മക്കൾക്കും ഹൈറ്റ് കുറവ് ആകുമോ എന്നതാണ് എന്റെ ടെൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പ്രായമുണ്ട് പ്രായം എത്രയായി മോനേ ഇപ്പോൾ 15 വയസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ 13 വയസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ 18 വയസ്സാണ് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹൈറ്റ് എന്നും പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ശരിക്കും അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും ജനിറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് .

അപ്പോൾ ജീനുള്ള കാര്യങ്ങളിലെയും എന്നാലും നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം പല അപ്പനമ്മമാരെ ഹൈറ്റ് കുറവാക്കുകയും മക്കൾക്ക് നല്ല ഹൈറ്റ് വരികയും അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് .

വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഒരു മാറിടിപൊക്കുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് 5.6 ആണെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഏകദേശം ഒരേ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം സ്ത്രീകളിലെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് പുരുഷന്മാരുടെ ഹൈറ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് ഇഞ്ച് കുറവാണ് എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം ആ ഒരു ഹൈറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം മക്കൾക്ക് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ അമ്മയ്ക്ക് സിക്സും അച്ഛനെ 5.2 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീരെ കുറവാകും എന്നത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.