രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കും ക്ഷീണം പമ്പ കടക്കും ശരീരം നിറം വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി!

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആയിരിക്കും എന്നാലും അതിനെ ഒറിജിനൽ യഥാർത്ഥ സീക്രട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും എന്നാലും ചെറിയൊരു ക്ഷീണം ഒരു എനർജി കുറവ്.

   
"

ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുനേരത്തിന് ആകുമ്പോഴേക്കും വീടും ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുകയും വയറ് കാലിയായി സമയങ്ങളിൽ വീണ്ടും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ക്ഷീണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്ഷീണം എന്ന രീതിയിൽ പോകുന്നവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട മിനറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോഷകമാണ് അതാണ് അയൺ എന്നു പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇരുമ്പ് സത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ .

ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളെയും ഹെല്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനറൽ എന്നു പറയുന്നത് പല പല ടൈപ്പ് മിനറൽസ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പിന്റെയും മിനറൽസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണ രൂപത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ല പറയാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയുണ്ട് എന്ന രീതിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അനീമിയ എന്നു പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് രക്തക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും എച്ച് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം നോർമൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ക്ഷീണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.