വെരിക്കോസ് അൾസറിനെ കുറിച്ച് അറിയുമോ??? ശ്രദ്ധിക്കുക ജീവന്റെ വിലയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിനെയും ആൾക്കാരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം എന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ അല്പം അധികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിനെക്കുറിച്ച് ആ വെരിക്കോസ് വെയിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ നെ കുറിച്ചും പിന്നീട് വെരിക്കോസ് അൾസർ കുറിച്ചിടും ആണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.

   
"

എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് അത് എങ്ങനെയാണ് വെരിക്കോസ് അൾസർ ആയി മാറുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രതിവിധികൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽപ്പെട്ട കുഴലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്നാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് രക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന എന്നു പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകളും .

മറ്റൊന്ന് ശരീരത്തിന്റെയും ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുഴലുകളും ആണ് ഇതിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം എത്തുക ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും അശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെയും മസിൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് കയ്യിലെ ഒക്കെയുള്ള പേശികളിൽ അതായത്.

നമ്മൾക്ക് ഈ വല്ലപ്പോഴും ഉയർത്തുകയോ തലേ ചൊറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ഇതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് തിരിച്ചൊഴുകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പക്ഷേ കാലിൽ നിന്നുള്ള രക്തക്കുള്ളിലുകൾ വഴി രക്തം പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചുവരുകൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.