നടുവേദന കാലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചോ ഇതാണ് കാരണം ഇതാ പരിഹാരവും!

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ നടുവേദനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്കിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നട്ടെല്ലിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വെട്ടി പ്ലസ് ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസ്ക് എന്നു പറയുന്നത്.

   
"

തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ഞെരുക്കി പ്രശ്നമുകാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരു കോഷൻ പോലെയും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിനെ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്ക്കിന്റെ പ്രശ്നം എന്നു പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെ പോയാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിലെ പാസായി പോകുന്ന നാഡികൾക്ക് രണ്ട് അസ്ഥികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി ഞെരുങ്ങിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്.

ഈ നാഡികൾക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നിന്നും പൈസയിലേക്ക് വന്ന കാലിലേക്ക് വണ്ണം വിരലു വരെ എത്തുന്ന ഒരു വലിയൊരു നേർവാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു വയറിനുള്ളിലെ കുറേ കോപ്പർ വയറുകൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും.

കുറെ കോപ്പർ വയറുകൾ പോലെയും നാലഞ്ച് ടൈപ്പിന്റെ ഓരോരോ ഏരിയയിലേക്കുള്ള സിഗ്നൽ ഒക്കെ സെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ ഫോർ എൽ 5 അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് എങ്കിലും കൂടുതലും നടുവിനും കൂടുതൽ വേദന വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.