കിഡ്നി രോഗം വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ??? സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം അതായത് പിന്നിലെ ചൂടും അതിന്റെ എക്സൈറ്റിലെ മുൻപിലെയും നമ്മുടെ നബിയുടെ തൊട്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് പേടിയോടുകൂടി നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൃക്ക രോഗം ഉണ്ടാകാൻ ഉള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നു നോക്കാം നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് .

   
"

പലപ്പോഴും ഡയബറ്റീസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് പ്രമാഹ രോഗത്തിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് മാത്രമായിട്ടാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അതുപോലെതന്നെ പ്രമേഹരോഗികൾ മാത്രമാണ് കുറെ ഒത്തിരി കാലത്തെ പഴക്കം വന്ന പ്രമേഹരോഗികളാണ് ക്രിയേറ്റിൻ ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറിച്ച് വളരെ വലിയ തോതിലെയും ഒത്തിരി കാലങ്ങളോളം പ്രഷർ ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിക്കും.

ഈ പറയുന്ന കിഡ്നി രോഗത്തിനുള്ള ക്രിയേറ്റിനു വർദ്ധിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നോർമലി നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് 6 മുതൽ 1.2 വരെയാണ് 1.2 വരെ അതിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാകും പോയിന്റ് 6 തോട്ടവും 1.1 അല്ലെങ്കിൽ 1.2 ആ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് അഞ്ചു മാത്രമാണ് .

പലരും വിചാരിക്കുന്നത് രണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് അത്ര വലിയ വളരെയധികം കൂടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് 2 ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറെ കുറെ 50% ത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്ന ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് ആയിട്ട് വരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.