സ്ത്രീകൾ സ്വകാര്യഭാഗം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ശരിയായ രീതി!

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മൈൽഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുളി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സ്കിൻഡ്രൈവ് ആകുന്നുണ്ടോ ആ ഡ്രൈ ആകുന്ന സാധനങ്ങൾ യൂക്കോ വെള്ളപോക്കിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് .

   
"

എന്താണ് ആ ഭാഗത്ത് ഹെയറിന്റെ ഉപയോഗം വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിലെ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന ആൾക്ക് ആണ് മലയാളികൾ പൊതുവേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ അമ്മ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പെർഫ്യൂമിന്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മുഖം ചുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മലയാളികൾ ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വൃത്തിക്കെങ്കിലും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് വിസിബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാറില്ല പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് .

വജൈനതയുടെ ഹൈജീൻ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അവിടെ എങ്ങനെയായി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാം ഏതൊക്കെ വിധേയനാം നമുക്ക് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ അതേപോലെതന്നെ യോനിയുടെ അവിടെ ഷേവിങ് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്നയുടെ വൃത്തിയും എങ്ങനെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഒറ്റ ഒരു റീസൺ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട .

എന്നതാണ് എന്റെ ഉത്തരം കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമെന്ന് പറയേണ്ടിവരും അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം വജൈനെയും വളയും ഒന്നല്ല രണ്ടും രണ്ടാണ് വജൈന എന്നു പറയുന്നത് ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പക്ഷേ വൽവ എന്നു പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.