നിത്യ രോഗി ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക!

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ പർചിതമായ അസുഖമാണ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യമെല്ലാം പക്ഷേ ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റിയും ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുപിടിച്ച രോഗികൾക്ക് പോലും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം .

   
"

എന്താണ് ഡയബറ്റിസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയബറ്റിസ് എന്ന് എന്ത് വെച്ചാൽ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് പക്ഷേ വെറുതെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നത് മാത്രമാണോ ഡയബറ്റിസ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പലവിധ ഡാമേജസിന്റെയും അനന്തരഫലങ്ങൾ ആനയുടെ ബട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം .

പ്രധാനമായും ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അഥവാ ഇൻസുലിൻ ഡിപെൻഡ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയബറ്റിസ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസിനെയും ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള അളവിൽ ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടു വരുന്ന ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതല്ല പകരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയും ഇൻസലീൻ ശരീരം വേണ്ട രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ ഇൻസുലിൻ റസിഡൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.